Teaching Staff

S.No. NameDeginationQualificationDepartment
1Dr. Chandrakant Shamrao SuryawanshiProfessorBAMS Ayurved Samhita & Siddhant
2Dr. Giridhar Thakre ProfessorBAMSAyurved Samhita & Siddhant
3Dr. Bhushan BondreLecturerBAMSAyurved Samhita & Siddhant
4Dr. Shraddha Pramodkumar Katre LecturerBAMSAyurved Samhita & Siddhant
5Dr. Sharddha Bharadwaj LecturerBAMSAyurved Samhita & Siddhant
6Dr. Hitesh Choure LecturerPh.D (Sanskrit)Ayurved Samhita & Siddhant (Sanskrit)
7Dr. Sameer Jondhane Lecturer Kriya Sharir
8Dr. Triveni BisenLecturerM.D.Kriya Sharir
9Dr.Sandeep Lanje Lecturer Rachana Sharir
10Dr. Preeti Desai Professor Rachana Sharir
11Dr. Paresh Nagpure Lecturer Rachana Sharir
12Dr. Avinash Tiwari Professor Swasthavrita and Yoga
13Dr. Pankaj Walhekar ReaderM.D. Swasthavrita and Yoga
14Dr. Sunil Bisen LecturerM.D.Swasthavritta
15Mr. Piplad Patle Yoga ExpertM.A.(Sociology) Yoga Expert
16Mr. Shrish Soni LecturerB.Sc. Biostatician
17Dr. Harshada Hatil Professor Agad Tantra
18Dr. Chaitanya Baraskar Reader Agad Tantra
19Dr. Sagar Patkar Lecturer Agad Tantra
20Dr. Shweeta Jhade Professor Rasa Shastra
21Dr. Sudesh Bora Reader Rasa Shastra
22Dr. Dipika Kinkar Professor Rasa Shastra
23Dr. R. Venkatteshwar Professor Rog Nidan Avam Vikriti Vigyam
24Dr. Ravindra Sharnagat Lecturer Rog Nidan Avam Vikriti Vigyam
25Dr. Sachin Mendhe Professor Dravya Guna
26Dr. Shrikanth Chakrala Professor Dravya Guna
27Dr. Mangesh Raut Lecturer Dravya Guna